Meme Dikleştirme Ameliyatı

Mükemmel bir şekilde sıkılaşmış, dolgun ve diri göğüslere kavuşmanın bir başka yolu da meme dikleştirme operasyonu ile göğüslerinizi yeniden şekillendirmek.

Özellikle doğum ve emzirme sonrası meme sarkmasının verdiği hoşnutsuzluk genç kadınlar arasında yaygın şikayetlerin başında gelir. Yaşlanma, kilo alıp verme ve genetik sebeplerle meme dokusu gevşeyip boşalabilir ve memeler yer çekimine yenik düşüp sarkabilir. Meme ve meme ucu dikleştirme operasyonu, sebebi ne olursa olsun sarkmış göğüslerin toparlanmasını sağlayan estetik cerrahi işlemdir.

Memeler kadın fiziğinin en önemli unsurudur ve ideal ölçülerde, dolgun, dik göğüslere sahip olmak, kusursuz ve çekici göğüslerin verdiği özgüvenle istediği gibi giyinmek ve güzelliğini göstermek her kadının hakkıdır.

Kadınlar, memelerinin sarkmasından duyduğu sıkıntıyı saklayabilir ve sosyal açıdan kendilerini kısıtladığı halde psikolojik baskı sebebiyle rahatsızlıklarını çoğu zaman ifade dahi etmezler. Oysa sağlıklı birey olmanın en temel gereksinimi kişinin bedeni ile barışık olmasıdır.

Meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme gibi operasyonlarla sahip olmak istediklerimi görüntüye ve göğüslere kavuşan her kadın operasyondan sonra yeniden doğduğunu sanki hayata yeniden geldiğini söyler.

Memelerinizde sarkma, meme ucunda çökme, aritmetik sarkma ve deformasyon gibi sıkıntılardan kurtulmak için meme kaldırma ameliyatı olabilir, yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Mastopeksi olarak bilinen meme dikleştirme ameliyatında amaç sarkan memenin gençleştirilmesi olarak özetlenebilir. Olması gereken yerden aşağıda duran memenin göğüs içinde uygun yere taşınabilmesi, diri ve dolgun görünmesi için meme dikleştirme ameliyatı ile deri fazlası alınır, meme ucu yükseltilir ve meme yeniden şekillendirilir.

Meme dikleştirme ameliyatı meme küçültme veya meme büyütme ile kombine edilebilir ya da sadece var olan ölçülerde meme dikleştirme, yeniden şekillendirme yapılır. Emzirme sonrası genişlemiş ve deforme olmuş meme ucu ve meme başı da, gene bu ameliyatın içeriğini oluşturur. Meme dikleştirme operasyonu kapsamında meme başı ve meme ucu küçültülür, şekillendirilir ve yeniden daha yıkarda ve diri duracak biçimde yerleştirilir. Aşırı büyümüş meme başı gibi yaşlanma ve emzirme sonrası sıkıntılar, meme dikleştirmenin konusudur.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme , genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında, meme kesilerek yapılır. Ortalama 2 saat kadar süren, sarkan derinin ve yağ fazlası gibi dokuların kesi ile alınması temel prensibi üzerinde kurulu bir estetik cerrahi operasyondur.

Meme dikleştirme ameliyatı prosesinin hangi aşamalardan oluştuğunu sıralamak gerekirse:

 • Açılan kesiden meme dokusu yukarı doğru taşınır.
 • Meme dokusu sıkılaştırılıp sertleştirilir.
 • İki meme arasındaki hacim ve biçim farkı eşitlenir.
 • Memelerin duruş biçimi düzeltilir.
 • Memeler yeniden biçimlendirilir.
 • Sarkmış ve elastikiyetini kaybetmiş olan fazla deri çıkarılır.
 • Meme başı yeni biçimle orantılı hale getirilir.
 • Meme ucu yukarı yerleştirilir.
 • Kesi minimum iz kalacak şekilde cerrahi bantlama yöntemleri ile yapıştırılır.

Farklı kesi yönleri ve kesi noktaları söz konudur. Sizin için en uygun tekniğin hangisi olduğuna operasyon öncesi muayenede karar verilir. Cerrahın amacı her zaman en az iz kalacak yöntemi belirlemektir. Yara izinin ne kadar belirsiz olduğu estetik operasyonlarda başarının önemli bir kriteridir.

Meme Küçültmede Kullanılan Kesi Yönü ve Yöntemleri Nelerdir?

Meme Başı ve Çevresinden Kesi
Donut dikleştirme, daire dikleştirme gibi isimlerle de anılır. Hafif ve orta derecede sarkmalarda meme dikleştirme, meme çevresinden açılan bu yuvarlak bir kesiden yapılabilir. Meme başı ve çevresine açılan kesi süt kanallarına zarar verebilir. Bu ihtimal dolayısıyla dezavantajlı olmasına karşılık meme çevresinde belli belirsiz bir iz kalıyor olması bu kesinin avantajıdır.

Dikey Kesi
Daha şiddetli sarkmalarda hem meme başı çevresi açılır hem de meme başına ulaşan dikine bir kesi atılır. Şekil olarak lolipopa benzediği için Lolipop Dikleştirme olarak da anılmaktadır. Dikey kesi sonrası minimal de olsa memede iz kalır. Genellikle çok belirsin ve tolere edilmesi mümkün izlerdir.

Ters T Kesi
Büyük ve ileri derecede sarkmış memelerin dikleştirilmesinde meme altından açılan yatay kesiden meme başına dikey bir kesi uzanır ve meme çevresi de aynı şekilde açılır. Çapa Dikleştirme de denilen bu yöntemde üç kesi kullanılmaktadır. Çok iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayan, ileri derecede sarkmış memelerin dikleştirilmesinde kullanılır. Meme büyütme ve küçültme ile kombine edilmesi durumlarında son efektif bir çalışma imkanı sağlar. Yara izleri mümkün mertebe kamufle edilir. Meme altı kıvrımına ve meme başı çizgisine denk getirilen yatay yara izleri genellikle iyi saklanır.

Türkiye’de Meme Dikleştirme Operasyonu

Türkiye’de meme dikleştirme ameliyatı fiyatları düşük bütçelerde seyrettiği için özellikle hamilelik ve emzirme sonrası oluşan sarkmaların toparlandığı anne estetiği ameliyatı ile kombine edilen mastopeksi operasyonları oldukça yoğun ilgi görmektedir. Dünyanın dört bir yanından meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye’ye gelen kadınların büyük çoğunluğu meme dikleştirme ile meme büyütme operasyonlarını bir arada yapılmasını tercih eder. Meme büyütme ile birleştirilen meme dikleştirme operasyonu genellikle en iyi estetik yaklaşımdır ve çok başarılı sonuçlar elde edilir.

Alanında uzman Türkiyeli cerrahların estetik konusundaki başarısı tüm dünyada kabul görmüş, bir nevi marka haline gelmiştir. Hasta iletişimindeki hassasiyet, son teknolojik cihazların kullanılması ve cerrahi olarak kendini sürekli yenilemesi, Türkiye’yi birçok estetik operasyon için çekim  merkezi haline getirir ki, meme dikleştirme bu operasyonlardan sadece bir tanesidir.

Operasyon öncesi yapılan kapsamlı muayenenin öncelikli amacı memenin sağlıklı olduğundan emin olmaktır. Ailede meme kanseri hikayesi varsa bu tetkikler daha detaylı olarak yapılacaktır.  40 yaş üzeri kadınlardan mamografı talep edilir. Meme ultrasonu ameliyat öncesi sürecin genel uygulamasıdır.

Meme dikleştirmeye herhangi bir engel olmadığı anlaşıldıktan sonra genel cerrahi prosedürü gereği kan tahlilleri ve diğer tetkiklerle ameliyata hazırlık süreci başlatılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.

Fiziksel muayene meme dikleştirme operasyonunun en önemli ayağıdır. Cerrah ve hastanın bu aşamada birbirlerini en iyi şekilde anlamları, başarılı bir meme dikleştirme ameliyatı için son derece önemlidir.

Muayene sırasında ve sonrasında süreç şu şekilde ilerler:

 • Meme dikleştirmeden hastanın beklentisi netleştirilir.
 • Hastanın beklentisi doğrultusunda operasyonun içeriği oluşturulur.
 • Kesi tekniğine karar verilir.
 • Hasta; operasyonun içeriği, süreci, kesi türü ve operasyon sonrası iyileşme dönemi hakkında detaylı olarak bilgilendirilir.

Meme dikleştirme ameliyatı olmaya karar verdiyseniz, öncesinde sigara ve alkol kullanmayı bırakmanız tavsiye edilir. Operasyondan bir hafta önce aspirin, ağrı kesici, vitamin ve gıda takviyesi gibi ilaç ve benzeri şeyleri kullanmamış olmanız gerekir.

Ameliyat süresi de iyileşme dönemi de meme dikleştirme ameliyatının içeriğine göre değişir. Sadece meme dikleştirme yapılacaksa operasyon 2 saat kadar sürer, ameliyattan sonra bir gece gözlem altında, hastanede kalmanız gerekebilir ya da aynı gün taburcu da olabilirsiniz. İyileşme dönemi oldukça hafif geçer ve kısa sürer.

Meme dikleştirme, meme büyütme/küçültme ya da anne estetiği ile kombine edildiğinde operasyon süresi 4 saate kadar uzayabilir. Operasyondan sonra bir gece hastane kalmanız gerekir. Bir hafta kadar normal hayatınıza ara vermek durumunda olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu süre bazen 10 günü bulabilir.

Meme dikleştirme operasyonu sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uyun.
 • Size söylenen korse ya da özel sütyenleri kullanmayı ihmal etmeyin.
 • Doktorunuz söylemeden duş almayın, su ve ısı ile temas etmeyin.
 • Memelerinizi basınç ve çarpmalardan koruyun.
 • Yüz üstü yatmayın.
 • Ağır kaldırmayın.
 • Ani hareketlerden kaçının.
 • Şiddetli hapşırık ve esnemeler konusunda dikkatli olun.
Meme Dikleştirme Operasyonu Öncesi

Operasyon öncesi yapılan kapsamlı muayenenin öncelikli amacı memenin sağlıklı olduğundan emin olmaktır. Ailede meme kanseri hikayesi varsa bu tetkikler daha detaylı olarak yapılacaktır.  40 yaş üzeri kadınlardan mamografı talep edilir. Meme ultrasonu ameliyat öncesi sürecin genel uygulamasıdır.

Meme dikleştirmeye herhangi bir engel olmadığı anlaşıldıktan sonra genel cerrahi prosedürü gereği kan tahlilleri ve diğer tetkiklerle ameliyata hazırlık süreci başlatılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.

Fiziksel muayene meme dikleştirme operasyonunun en önemli ayağıdır. Cerrah ve hastanın bu aşamada birbirlerini en iyi şekilde anlamları, başarılı bir meme dikleştirme ameliyatı için son derece önemlidir.

Muayene sırasında ve sonrasında süreç şu şekilde ilerler:

 • Meme dikleştirmeden hastanın beklentisi netleştirilir.
 • Hastanın beklentisi doğrultusunda operasyonun içeriği oluşturulur.
 • Kesi tekniğine karar verilir.
 • Hasta; operasyonun içeriği, süreci, kesi türü ve operasyon sonrası iyileşme dönemi hakkında detaylı olarak bilgilendirilir.

Meme dikleştirme ameliyatı olmaya karar verdiyseniz, öncesinde sigara ve alkol kullanmayı bırakmanız tavsiye edilir. Operasyondan bir hafta önce aspirin, ağrı kesici, vitamin ve gıda takviyesi gibi ilaç ve benzeri şeyleri kullanmamış olmanız gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası

Ameliyat süresi de iyileşme dönemi de meme dikleştirme ameliyatının içeriğine göre değişir. Sadece meme dikleştirme yapılacaksa operasyon 2 saat kadar sürer, ameliyattan sonra bir gece gözlem altında, hastanede kalmanız gerekebilir ya da aynı gün taburcu da olabilirsiniz. İyileşme dönemi oldukça hafif geçer ve kısa sürer.

Meme dikleştirme, meme büyütme/küçültme ya da anne estetiği ile kombine edildiğinde operasyon süresi 4 saate kadar uzayabilir. Operasyondan sonra bir gece hastane kalmanız gerekir. Bir hafta kadar normal hayatınıza ara vermek durumunda olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu süre bazen 10 günü bulabilir.

Meme dikleştirme operasyonu sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uyun.
 • Size söylenen korse ya da özel sütyenleri kullanmayı ihmal etmeyin.
 • Doktorunuz söylemeden duş almayın, su ve ısı ile temas etmeyin.
 • Memelerinizi basınç ve çarpmalardan koruyun.
 • Yüz üstü yatmayın.
 • Ağır kaldırmayın.
 • Ani hareketlerden kaçının.
 • Şiddetli hapşırık ve esnemeler konusunda dikkatli olun.

Sıkça Sorulan Sorular

Diğer Meme Estetiği Tedavileri